Build Compliance

Rechtmatigheid in de leverantieketen: een noodzaak voor strategische inkoop

Het uitvoeren van due diligence en behouden van rechtmatigheid is essentieel voor het effectief verkleinen van risico’s, het behouden van winstgevendheid en het functioneren binnen een gereguleerde omgeving. Het handhaven van rechtmatigheid is echter niet voor de bangeriken. Het is een complex en tijdintensief proces, dat nog moeilijker wordt gemaakt door een gebrek aan bruikbare en nauwkeurige data, doorlopend veranderende regelgeving en beperkte inkoopmiddelen.

Hoewel het implementeren van een due diligence-proces ontmoedigend kan zijn, zijn de risico’s van onrechtmatigheid groter. Deze kunnen onder meer een aanzienlijke financiële invloed hebben op uw organisatie.  De juiste technologie kan automatisch de onrechtmatige zaken rondom inkoop in de gaten houden en ervoor zorgen dat organisaties de regelgeving van de branche en overheid naleven.  De sleutel tot succes is het vinden van een tool die het proces automatiseert, waardoor rechtmatigheid en rapporteren eenvoudiger worden en werknemers meer mogelijkheden hebben om zich te richten op meer strategische initiatieven.

BravoAdvantage brengt zichtbaarheid en automatisering in het rechtmatigheidsproces en stelt inkoopteams in staat om eenvoudig om te gaan met het:

  • Zorgen voor rechtmatigheid inzake branche- en overheidsregelgeving
  • Beheren van leveranciersrelaties en contracten om ervoor te zorgen dat de belangrijkste rechtmatigheidsstandaarden en prestatiemetrieken gerealiseerd worden
  • Rapporteren over inspanningen omtrent due diligence en rechtmatigheid richting brancheregulators, belastingbetalers, investeerders en overheid
  • Ervoor zorgen dat leveranciers gestimuleerd worden om prestaties te verbeteren en zich te houden aan belangrijke rechtmatigheidsfactoren, zoals kwaliteitsstandaarden, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheidsinspanningen
  • Houd rekening met rechtmatigheidsoverwegingen bij het nemen van inkoopbeslissingen
  • Verbetering van transparantie over het hele inkoopproces en het identificeren van potentiële risico’s voor ze zich voordoen

BravoAdvantage, ondersteund door een wereldwijd team van inkoop- en brancheprofessionals, volgt zorgen met betrekking tot rechtmatigheid op een holistische manier en waarschuwt automatisch de inkoopafdeling als er sprake is van onrechtmatigheid in het inkoopproces. BravoSolution biedt organisaties de uitgebreide BravoAdvantage-serie voor strategische inkoop om rechtmatigheid, risico’s en leveranciersrelaties te beheren en ervoor te zorgen dat klanten zich volledig richten op de rechtmatigheids- en risicoproblemen die uniek zijn voor hun organisatie.


Neem contact op met een BravoSolution deskundige

Ervaar meer over BravoAdvantage en hoe wij u kunnen helpen om de toegevoegde waarde te ontdekken die BravoAdvantage het inkoopproces in uw organisatie kan bieden.

Connect_Button