Manufacturing

Productie plus BravoAdvantage = Competitief voordeel

Door prestatiedruk, globalisering, toenemende concurrentie, fusies en overnames, ‘near-shoring’ van productie en toegenomen concurrentiedruk zoeken fabrikanten naar manieren om zich te onderscheiden.  Transformatie staat boven aan de agenda naast:

  • Omzetgroei en kostenbesparingen
  • Gebruik van strategische innovatie
  • Het verkrijgen van beter inzicht in leveranciersprestaties

Strategische-inkoopteams kunnen een belangrijke positieve bijdrage leveren aan deze initiatieven door innovatie te stimuleren via verbeterde leverancierssamenwerking, het vinden van goedkope inkoopopties, door vervulling dichter bij de klant te brengen en risico’s te beheren d.m.v. een veerkrachtige leveranciersketen.

Strategische-inkoopteams voor de verwerkende industrie wereldwijd kiezen consistent voor BravoSolution, de enige technologie partner die strategie ontwikkelt en uitvoert en resultaten levert, met de kennis van de industrie om op de veranderende eisen te anticiperen en deze te plannen en te beheren

BravoAdvantage levert aanzienlijke meerwaarde aan het productieproces door:

  • Uitgavenprestaties actief van begin tot eind te meten
  • Bestedingsgegevens te gebruiken om nieuwe inkoopmogelijkheden proactief te identificeren, naleving beter te beheren en accuratere besparingsrapporteren te genereren
  • Introduceer, segmenteer en beheer leveranciers op basis van prestaties, risico’s en toekomstige ontwikkelingen
  • Voer eenvoudige en complexe inkoopevenementen uit en evalueer goederen, werk en diensten om cyclustijden te verminderen, transparantie te vergroten en snellere ROI te leveren
  • Realiseer enorme besparingen in kritieke categorieën door inkoopscenario’s te analyseren en de meest voordelige benadering te vinden
  • Krijg tijdig inzicht in contractverplichtingen, vorderingen, expiraties, veranderingen en vernieuwingen waardoor u meer controle heeft over uw contracten, er minder kostbare vergissingen worden gemaakt en mogelijke risico’s worden blootgelegd.

BravoSolution Customer Showcase:

Onder de honderden klanten van BravoSolution in de verwerkende industrie zitten Allapur, Amcor Duitsland, CR Bard, Dover Corporation, Emirates Aluminum, Essilor, Ester Industries, Fiat Chrysler, Honeywell, International Paper, Johnson Electrical International Mersen, Novelis, Omron Corporation, Samsung Spanje, T & P Polska, Rexel, en Stora Enso.   Klanten in de verwerkende industrie gebruiken BravoAdvantage om de zichtbaarheid van bestedingen en leveranciers te vergroten, leverancierprestaties te maximaliseren, de totale bedrijfskosten te verlagen, relaties met leveranciers te verbeteren en een kostenbesparing van meer dan 500 miljoen euro te realiseren.


Neem contact op met een BravoSolution deskundige

Ervaar meer over BravoAdvantage en hoe wij u kunnen helpen om de toegevoegde waarde te ontdekken die BravoAdvantage het inkoopproces in uw organisatie kan bieden.

Connect_Button