Public Sector

Publieke sector inkoop verhoogt de transparantie & efficiëncy met BravoAdvantage

Met steeds veranderende wetgeving, nieuwe richtlijnen, afnemende budgetten en druk op de kosten wordt inkoop steeds complexer. Daarmee de druk om de prestaties en de transparantie te vergroten groter dan ooit.

Publieke inkooporganisaties moeten niet alleen focussen op kostenbesparingen, maar ook op voortdurende waardecreatie, innovatie, risicobeheersing enoptimalisatie. De meest vooruitstrevende publieke inkooporganisaties kijken voortdurend naar hun kostenefficiëntie. Deze organisaties:

 • Investeren in centralisering van processen en technieken waarmee ze een geconsolideerd overzicht behouden over hun uitgavenpatroon en kwaliteit
 • Verbeteren samenwerking met hun leveranciers om de beste prestaties te leveren tegen de laagste kosten
 • Evalueren hoe besparingen kunnen worden gerealiseerd gedurende de gehele looptijd van een contract en niet alleen bij het gunnen.
 • Stroomlijnen inkoopprocessen door te verzekeren dat elke uitgavencategorie een eigen specifieke inkoopstrategie heeft

De BravoAdvantage module voorziet in essentiële mogelijkheden om volledige transparantie, innovatie en risicobeheersing te bereiken:

 • De registratie, het publiceren en analyseren van de publieke inkoopkansen, inclusief de registratie van leveranciersinteresse
 • Het scoren van reacties en een formele leverancierscommunicatie
 • Veiling & onderhandelingsmogelijkheden voor de verhoging van transparantie
 • Het beheer van open en gesloten biedprocedures met instellingen voor leverancierszichtbaarheid, bodvergelijking, gecertificeerde emails en beheer in consortium
 • Navolgbare beoordelingstrajecten, procesrapportages en overige transparantiecontroles voor herleidbare leverancierscommunicatie
  Inkooporganisaties in de publieke sector gebruiken BravoAdvantage vooral voor een grotere procestransparantie, een verbeterde leverancierssamenwerking en controle op de rechtmatigheid

Inkooporganisatie in de publieke sector gebruiken BravoAdvantage met name om hun leveranciersoverzicht en procestransparantie te vergroten en om de gebruikerssamenwerking te vergemakkelijken.


BravoSolution Klant Showcase:

Klanten in de publieke sector omvatten centrale en lokale overheden in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Italië, Spanje, Koeweit, Nieuw Zeeland, Mexico, Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en de VS. Klanten zijn de Welsh Assembly Government, Scottish Government, Crown Commercial Service, Ministry of Justice, Netherlands Government, Mexican Government – Secretaria De La Funcion Publica – Compranet, New Zealand Defence Force, Spanish Ministry of Defense-Ministerio De Defensa, Italian Ministry of Defence, SAE – Service des achats de l’Etat, Dubai Government and Ontario Ministry of Government Services, en vele andere.


Neem contact op met een BravoSolution deskundige

Ervaar meer over BravoAdvantage en hoe wij u kunnen helpen om de toegevoegde waarde te ontdekken die BravoAdvantage het inkoopproces in uw organisatie kan bieden.

Connect_Button